Ubezpieczenie na życie indywidualne

Ubezpieczenie na życie indywidualne

To tradycyjna forma ubezpieczenia, funkcjonującą na świecie od stuleci, dająca możliwość ubezpieczenia na życie na określoną liczbę lat, jak również do końca życia (do 100 lat). Zaletą tego rozwiązania jest bardzo długi czas ochrony, zależny tylko od decyzji o opłacaniu składki, a warunki  ochrony pozostają niezmienne. W przypadku dożycia czasu zapisanego w umowie, osoba ubezpieczona, może otrzymać zwrot wpłaconych składek, w części, całości, lub wielokrotności, w zależności od wybranego wariantu. Właśnie z tego powodu, jest to rozwiązanie cieszące się największym zainteresowaniem klientów.