Sukcesja w firmie

Sukcesja

Sukcesja, to planowanie spadkowe, wprowadzające elastyczne rozwiązania, dające możliwość zaspokojenia ewentualnych roszczeń pieniężnych wierzycieli, układa skomplikowane sprawy rodzinne, eliminuje przypadkowość.

Specjalizuję się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie nieplanowanej sukcesji, tzn. w sytuacji śmierci właściciela jednoosobowej firmy, lub wspólnika w spółce.

W obu sytuacjach mogą pojawić się wysokie zobowiązania finansowe, które mogą w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów finansowych u spadkobierców, lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy w przypadku zarówno spółek, jak i jednoosobowej DG.

Brak planu sukcesji , to kłopoty finansowe najbliższych, często długi dla spadkobierców, niekontrolowane ingerencje osób trzecich (obcych), przejście udziałów w ręce osób niepowołanych, paraliż decyzyjny.

Zabezpieczenie wspólników w spółkach za pomocą polis ubezpieczenia na życie jest nadal rzadkością w praktyce sprzedaży ubezpieczeń w Polsce, natomiast w krajach o ugruntowanej tradycji przedsiębiorczości, jest sprawdzonym i realizowanym od wielu dziesięcioleci sposobem na płynne przekazanie udziałów pomiędzy pokoleniami w rodzinie, lub pomiędzy udziałowcami w spółkach.