Sukcesja w firmie Nowy Sącz

Specjalizuję się w obsłudze przedsiębiorców z Nowego Sącza i okolic w zakresie nieplanowanej sukcesji, tzn. w sytuacji śmierci właściciela jednoosobowej firmy, lub wspólnika w spółce.

Sukcesja

Sukcesja, to planowanie spadkowe, wprowadzające elastyczne rozwiązania, dające możliwość zaspokojenia ewentualnych roszczeń pieniężnych wierzycieli, układa skomplikowane sprawy rodzinne, eliminuje przypadkowość.

Specjalizuję się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie nieplanowanej sukcesji, tzn. w sytuacji śmierci właściciela jednoosobowej firmy, lub wspólnika w spółce.

W obu sytuacjach mogą pojawić się wysokie zobowiązania finansowe, które mogą w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów finansowych u spadkobierców, lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy w przypadku zarówno spółek, jak i jednoosobowej DG.

Brak planu sukcesji , to kłopoty finansowe najbliższych, często długi dla spadkobierców, niekontrolowane ingerencje osób trzecich (obcych), przejście udziałów w ręce osób niepowołanych, paraliż decyzyjny.

Zabezpieczenie wspólników w spółkach za pomocą polis ubezpieczenia na życie jest nadal rzadkością w praktyce sprzedaży ubezpieczeń w Polsce, natomiast w krajach o ugruntowanej tradycji przedsiębiorczości, jest sprawdzonym i realizowanym od wielu dziesięcioleci sposobem na płynne przekazanie udziałów pomiędzy pokoleniami w rodzinie, lub pomiędzy udziałowcami w spółkach.

Sukcesja w firmie. Jakie są jej najważniejsze zalety?

Sukcesja w firmie to proces przekazania kontroli i odpowiedzialności za firmę z jednej generacji na drugą. Może to obejmować przekazanie zarządzania, udziałów lub całkowite przejęcie firmy przez rodzinę lub osoby związane z firmą. Jedną z największych zalet sukcesji jest kontynuacja firmy i utrzymanie jej wartości w rodzinie lub wśród osób związanych z nią. Sukcesja pozwala na zachowanie ciągłości w zarządzaniu firmą, dzięki czemu można uniknąć chaosu, który może wyniknąć z niezapewnienia kierownictwa lub sprzedaży firmy na zewnątrz.

Sukcesja również pozwala na zachowanie kultury organizacyjnej i tradycji, co może być ważne dla związanych z firmą pracowników i klientów. Dzięki temu, że firma pozostaje w rękach rodziny lub osób związanych z nią, może to również zapewnić stabilność i długoterminowe podejście do zarządzania.

Kiedy warto zdecydować się na przeprowadzenie sukcesji w firmie?

Jednym z głównych powodów, dla których warto rozważyć sukcesję, jest zbliżająca się emerytura obecnych właścicieli. Przekazanie kontroli nad firmą z wyprzedzeniem pozwala na uniknięcie sytuacji, w której firma zostaje przejęta przez kogoś obcego lub zostaje zniszczona w wyniku braku przygotowania do przekazania.

Kolejnym powodem, dla którego warto rozważyć sukcesję, jest chęć kontynuacji firmy w rodzinie lub wśród osób związanych z nią. W przypadku gdy obecni właściciele nie mają odpowiednich spadkobierców lub nie mają chęci kontynuowania działalności, warto rozważyć sprzedaż lub przejęcie firmy przez innych pracowników lub osoby zewnętrzne. Innym powodem przeprowadzenia sukcesji może być chęć podziału biznesu na mniejsze jednostki, na przykład dla łatwiejszego zarządzania lub lepszego dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych.

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu sukcesji, ważne jest odpowiednie przygotowanie i planowanie. Należy zwrócić uwagę na aspekty biznesowe, takie jak finanse, zarządzanie, marketing i planowanie strategiczne.