Ubezpieczenia
BANER_ZAKLADKI_ubezpieczenie

ochrona rodziny

Prywatne ubezpieczenia medyczne i emerytalne w Nowym Sączu

Skonstruowane jest na warunkach grupowego ubezpieczenia (otwartego), a w związku z tym wysokość opłacanej składki jest znacznie niższa, niż w ubezpieczeniu indywidualnym. Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba (również nie pracująca) w wieku od 18 do 60 roku życia. Dzięki prostemu procesowi przystąpienia do ubezpieczenia ON-LINE, masz możliwość łatwego i szybkiego wyboru najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom zakresu ochrony ze zniżką od 6% do 9%! Zapraszam do skontaktowania się z agencją ubezpieczeniową Twoje Finanse w Nowym Sączu. Dzięki doradztwu finansowemu ze strony doświadczonego agenta, znajdą Państwo najkorzystniejsze dla siebie warunki ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie – rodzinne

 

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie rodzinne

Ubezpieczenia na życie – VIP

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie VIP

Ubezpieczenia dla dzieci

Ochrona dla wszystkich dzieci w ramach jednej składki od 33 złotych!!!

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie dla dzieci

Ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, umożliwiające dostęp na terenie całego kraju do nieograniczonych świadczeń zdrowotnych, konsultacji lekarzy wszystkich specjalności, bez kolejek i limitów NFZ, za okazaniem karty medycznej (indywidualnej, lub rodzinnej).

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie medyczne na całym świecie z SU do 2 mln Euro

Best Doctors

Best Doctors to ubezpieczenie, które obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 65. roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej, niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85. rok życia.

Sprawdź ON-LINE

Ubezpieczenie medyczne na całym świecie

Ubezpieczenia  NNW

To finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, wraz z szerokim wachlarzem usług assistance jak pomoc medyczna, domowa, rehabilitacyjna. Stanowi doskonałą ochronę w trudnych sytuacjach za niezwykle konkurencyjną składkę.

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy INTER MEDICUS – prywatne L4

Ubezpieczenia od utraty dochodów - unikalny produkt dla przedsiębiorców lub pracujących na kontrakcie menadżerskim. Dłuższa choroba lub wypadek oznacza przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu przychodów. ZUS wypłaca zwykle zasiłek chorobowy w minimalnej wysokości, który może nie wystarczyć na pokrycie stałych kosztów działalności czy innych zobowiązań. Inter Medicus to:

- Świadczenie dzienne wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów,
- wypłata świadczenia począwszy od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie do 365-go dnia
- środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów - nawet do 9 000 zł miesięcznie,
- ochrona w pełnym zakresie od początku ubezpieczenia - bez okresu karencji,
- wypłacamy świadczenie w przypadku niezdolności do pracy trwającej minimum 15 dni (wypadek lub pobyt w szpitalu) lub minimum 30 dni (choroba)
- płacimy za każdy dzień niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy chorujesz w domu czy przebywasz w szpitalu,
- podstawą decyzji o wypłacie świadczenia jest zwolnienie lekarskie.

Przypadek 1

Pan Adam N., inżynier budownictwa z Wrocławia, szusując po oznaczonych trasach zjazdowych w Austrii, doznał urazu na skutek upadku. Doszło do wieloodłamowego złamania prawej kości udowej, w wyniku czego konieczna była natychmiastowa operacja. Leczenie szpitalne kontynuowane było również po powrocie do Polski, gdzie Pan Adam uczył się między innymi chodzić przy pomocy balkonika. Leczenie wraz z rehabilitacją i odzyskaniem pełnej sprawności zajęło aż 180 dni. Dzięki ubezpieczeniu INTER Medicus Pan Adam otrzymał świadczenie w wysokości 54 000 zł, które pozwoliło mu zachować stabilizację finansową w tym trudnym dla niego okresie.

Przypadek 2

Pan Tomasz K., radca prawny, zachorował. Zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Zgodnie z zaleceniami lekarza przez dłuższy okres - 47 dni, musiał pozostać w domu i nie mógł wykonywać pracy zarobkowej. Jego przychód uległ uszczupleniu, ale bieżące zobowiązania niestety nie. Wsparciem finansowym okazało się świadczenie otrzymane z ubezpieczenia INTER Medicus. Za okres zwolnienia otrzymał świadczenie w wysokości 14 100 zł.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy – prywatna renta wypadkowa

Ponadto oferuję wiele innych rozwiązań ubezpieczeniowych - zarówno indywidualnych, jak i grupowych, na przykład: AXA Pomoc na Raka, AXA Pakiet Moje Dziecko, AXA Pakiet Ochronny - wariant Dla mnie, AXA Pakiet Ochronny - wariant Dla mnie i mojej rodziny, AXA Pakiet Ochronny - wariant Dla mnie i dla dziecka.

pzu
uniqua
aviva
ing
signal iduna
axa
inter
vienna life
warta
generali
aegon
compensa
metlife

> Ubezpieczenia