Ubezpieczenia
BANER_ZAKLADKI_ubezpieczenie

ochrona rodziny

OFERTA

Skonstruowane jest na warunkach grupowego ubezpieczenia (otwartego), a w związku z tym wysokość opłacanej składki jest znacznie niższa, niż w ubezpieczeniu indywidualnym.

Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba (również nie pracująca), w wieku od 18 do 60 roku życia.

Dzięki prostemu procesowi przystąpienia do ubezpieczenia ON-LINE, masz możliwość łatwego i szybkiego wyboru najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom zakresu ochrony ze zniżką od 6% do 9%!

Ubezpieczenia na życie – rodzinne

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie rodzinne

Ubezpieczenia na życie – VIP

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie VIP

Ubezpieczenia dla dzieci

Ochrona dla wszystkich dzieci w ramach jednej składki !!!

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie dla dzieci

Ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, umożliwiające dostęp na terenie całego kraju do nieograniczonych świadczeń zdrowotnych, konsultacji lekarzy wszystkich specjalności, bez kolejek i limitów NFZ, za okazaniem karty medycznej (indywidualnej, lub rodzinnej).

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie medyczne na całym świecie z SU do 2 mln Euro

Best Doctors NOWOŚĆ!!!

Best Doctors to ubezpieczenie, które obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 65. roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85. rok życia

Sprawdź ON-LINE

Ubezpieczenie medyczne na całym świecie

Ubezpieczenia  NNW

To finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego zdarzenia, wraz z szerokim wachlarzem usług assistance jak pomoc medyczna, domowa, rehabilitacyjna. Stanowi doskonałą ochronę w trudnych sytuacjach za niezwykle konkurencyjną składkę.

Sprawdź ON-LINE

ZOBACZ OFERTĘ - Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy  INTER MEDICUS – prywatne L4, NOWOŚĆ !!! 

Ubezpieczenia od utraty dochodów - unikalny produkt dla przedsiębiorców, lub pracujących na kontrakcie menadżerskim.
Dłuższa choroba, lub wypadek oznacza przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu przychodów. ZUS wypłaca zwykle zasiłek chorobowy w minimalnej wysokości , który może nie wystarczyć  na pokrycie stałych kosztów działalności, czy innych zobowiązań.

Inter Medicus to:

- Świadczenie dzienne wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów,
- wypłata świadczenia począwszy od 1-go dnia czasowej niezdolności do pracy, maksymalnie
do 365-go dnia
- środki na pokrycie stałych zobowiązań w przypadku nieoczekiwanej utraty przychodów - nawet
do 9 000 zł miesięcznie,
- ochrona w pełnym zakresie od początku ubezpieczenia - bez okresu karencji,
- wypłacamy świadczenie w przypadku niezdolności do pracy trwającej minimum 15 dni (wypadek lub pobyt w szpitalu) lub minimum 30 dni (choroba)
- płacimy za każdy dzień niezdolności do pracy, niezależnie od tego, czy chorujesz w domu, czy przebywasz w szpitalu,
-  podstawą decyzji o wypłacie świadczenia jest zwolnienie lekarskie .

Przypadek 1
Pan Adam N., inżynier budownictwa z Wrocławia, szusując po oznaczonych trasach zjazdowych w Austrii, doznał urazu na skutek upadku. Doszło do wieloodłamowego złamania prawej kości udowej, w wyniku czego konieczna była natychmiastowa operacja. Leczenie szpitalne kontynuowane było również po powrocie do Polski, gdzie Pan Adam m. in. uczył się chodzić przy pomocy balkonika.
Leczenie wraz z rehabilitacją i odzyskaniem pełnej sprawności zajęło aż 180 dni. Dzięki ubezpieczeniu INTER Medicus Pan Adam otrzymał świadczenie w wysokości  54 000 zł, które pozwoliło mu zachować stabilizację finansową w tym trudnym dla niego okresie.
Przypadek 2
Pan Tomasz K., radca prawny zachorował. Zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Zgodnie z zaleceniami lekarza przez dłuższy okres - 47 dni musiał pozostać w domu i nie mógł wykonywać pracy zarobkowej. Jego przychód uległ uszczupleniu, ale bieżące zobowiązania niestety nie. Wsparciem finansowym okazało się świadczenie otrzymane z ubezpieczenia INTER Medicus.  Za okres zwolnienia otrzymał świadczenie w wysokości 14 100 zł.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy – prywatna renta wypadkowa   NOWOŚĆ !!!

Ponadto oferuję wiele innych rozwiązań ubezpieczeniowych  zarówno indywidualnych jak i grupowych np :

AXA Pomoc na Raka,
AXA  Pakiet Moje Dziecko
AXA  Pakiet Ochronny  - wariant Dla mnie   NOWOŚĆ!!!
- wariant Dla mnie i mojej rodziny      NOWOŚĆ !!!
- wariant  Dla mnie  i dla dziecka        NOWOŚĆ !!!  

pzu
uniqua
aviva
ing
signal iduna
axa
inter
vienna life
warta
generali
aegon
compensa
metlife

> Ubezpieczenia