Oferta
BANER_ZAKLADKI_ubezpieczenie
ubezpieczenie
rodziny

Analiza posiadanych przez Państwa wszelkich rozwiązań finansowych ( programów emerytalnych – III filar, posagowych, lokat, ubezpieczenia na życie) pod kątem dopasowania do aktualnych potrzeb, oraz ew. obniżenia niepotrzebnych kosztów ochrony i zwiększenia zysków w części inwestycyjnej,

Przygotowanie programu inwestycyjnego : emerytalnego, posagowego lub rentierskiego,

Ubezpieczenia na życie indywidualne, lub grupowe otwarte,  zapewniające wyższe świadczenia, oraz szerszy zakres ochrony niż w polisach indywidualnych(wariant rodzinny i VIP),

Ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży – ochrona dla wszystkich dzieci w ramach jednej składki, NOWOŚĆ!

Ubezpieczenia zdrowotne zapewniające dostęp do lekarzy, bez kolejek i limitów NFZ,

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy – prywatne L4,   NOWOŚĆ!

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy – prywatna renta wypadkowa,  NOWOŚĆ!

Ubezpieczenie medyczne na całym świecie – SU do 2 mln Euro.  NOWOŚĆ!

Informacja dotyczącą obecnych zmian w systemie emerytalnym, oraz ich wpływu na wielkość przyszłej emerytury.

 

> Oferta